8th European Psychoanalytic Conference for University Students

Läsnäolo ja poissaolo

Psykoanalyyttiset teoriat mielen syntymisestä perustuvat äidin läsnäolon ja poissaolon dikotomiaan. Kyky edustaa kohdetta kokonaisena ja kyky kokea itsensä erillisenä yksilönä, ambivalentteine ominaisuuksineen, ovat tarpeellisia, jotta henkilö voi olla elossa ja olla kosketuksissa – sekä itsensä että mahdollisesti toisen kanssa – toisen läsnäollessa.

Psykoanalyysi korostaa myös tyydytyksen puutteen (mielihyvän ja tyydytyksen poissaolo) tärkeyttä ajattelun kehitykselle. Tiedämme, että sietämätön poissaolo ja sietämätön tyydytyksen puute voivat vaikuttaa kasvavaan mielen potentiaalisesti katastrofaalisesti.

Hyväksyttävä tasapaino lempeän ja kiinnostuneen kohteen läsnäolon ja tämän tyydyttävän kohteen poissaolon välillä (optimaalinen pettymys) – ajan myötä edistää potentiaalista kykyä olla läsnä toisen kanssa ja käsitellä toisen poissaoloa pitäen toinen mielessä.

Miten näitä käsitteitä käsitellään erilaisissa psykoanalyyttisissä näkökulmissa? Miten läsnäolon ja poissaolon teemat kehittyvät kliinisessä ympäristössä? Ja miten digitaalinen aikakausi vaikuttaa käsitykseemme ja kokemuksiimme läsnäolosta ja poissaolosta?

Euroopan psykoanalyyttisen liiton puolesta

Martin Teising, Mercedes Puchol, Charlotta Björklind

Euroopan psykoanalyyttinen konferenssi yliopisto-opiskelijoille – EPCUS tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua psykoanalyyttiseen ajattelutapaan kuuntelemalla arvostettuja psykoanalyytikkoja, tapaamalla kollegoita ja luomalla verkostoja, saaden siten näkökulmia henkilökohtaisen kehityksen eri näkökohtiin oppimisen, vaihdon ja innostuksen erityisessä ilmapiirissä.

Esitelmät

Maria Yassa: Miksi Irma nukkuu? Analyytikon vastatransferenssin ja unelmoimisen merkitys
Michael Günter: Trauman läsnäolo ja kauhun kokeminen terapeuttisessa suhteessa
Katy Bogliatto: Läsnäolo ja poissaolo: katkokset lääketieteellisessä avustetussa lisääntymisessä
Patrick Miller: Mitä esitetään poissaolon taustalla
Laura Ezquerra: Psykoanalyyttinen näkemys eroottisesta ja säädyttömästä
Alexander Uskov: Hyvän kohteen läsnäolo ja poissaolo
Charlotta Björklind: Läsnäolon ja poissaolon muodot digitaalisella aikakaudella
Bernd Pütz: Pohdintoja etäanalyysista, psykoanalyyttisesta kehyksestä ja koronapandemian seurauksista

Yleistä tietoa Tämä konferenssi kiinnostaa erityisesti yliopisto-opiskelijoita ja vastavalmistuneita, erityisesti lääketieteen, psykologian ja muiden kulttuuri- tai kielitieteiden opiskelijoita.

Kaikki esitykset ovat englanniksi.

30 euron osallistumismaksu on sama niin paikan päällä EPF House -tiloissa Brysselissä kuin verkossa osallistuville.

Konferenssiin voi ilmoittautua täällä!