Psykoanalyytikkokoulutus

Suomen Psykoanalyyttinen Yhdistys järjestää psykoanalyytikko- ja kouluttajapsykoterapeutin koulutusta.

Näillä sivuilla ilmoitetaan säännöllisesti muutaman vuoden välein alkavista psykoanalyytikko- ja kouluttajapsykoterapeutin koulutuksista. Koulutukset on järjestetty yhteistyössä Turun yliopiston lastenpsykiatrian oppiaineen kanssa.

Seuraa tulevia tiedotteita alkavasta koulutuksestsa, koulutusohjelmasta ja koulutukseen hakemisesta näillä sivuilla.

Seuraava psykoanalyytikko- ja kouluttajapsykoterapeutin koulutusohjelma on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2025.

Hakuaika on 27.9.2024 klo 8:00 – 15.11.2024 klo 15:00

Seuraa opintopolku.fi -sivustoa kevään 2024 aikana.

Lisätietoja koulutustoimikunnan puolesta Liisa Pihlajalta, liisapihlaja@luukku.com

Koulutuksen painotettuna valintaperusteena on vähintään vuotta ennen koulutukseen hakua alkanut henkilökohtainen psykoanalyysi SPY:n kouluttajalla (poikkeustapauksessa vanhemmalla jäsenellä).

PSYKOANALYYTIKKO- JA KOULUTTAJAPSYKOTERAPEUTIN KOULUTUS

Psykoanalyytikko- ja kouluttajapsykoterapeutin koulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (VNA 1120/2010 §2a) mukaista koulutusta yliopistoyhteistyössä. Koulutus oikeuttaa Valvirasta haettavaan psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöön sekä toimimiseen psykoanalyytikkona, psykoterapian kouluttajana ja työnohjaajana. Yliopisto antaa koulutuksen päättötodistuksen.

Psykoanalyytikkokoulutus on kansainvälisen psykoanalyyttisen yhdistyksen, International Psychoanalytical Associationin (IPA) vaatimusten mukaista ja johtaa Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen jäsenyyteen.

Tietoja koulutuksesta

Psykoanalyytikko- ja kouluttajapsykoterapeutin koulutus kestää viisi vuotta ja siihen voi hakea lääketieteen lisensiaatin, psykologian maisterin tai vastaavan tutkinnon, jossa on psykologia pääaineena, pohjalta. Hakuperusteena oleva tutkinto voi olla myös muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (vähintään maisterintutkinto). Tässä muussa soveltuvassa hakuperusteena olevassa tutkinnossa hakijalla tulee lisäksi olla Valviran hyväksymä psykoterapeutin ammattinimike.

Koulutus koostuu omasta henkilökohtaisesta psykoanalyysista, koulutushoidoista ja niiden työnohjauksista, seminaariopetuksesta ja kirjallisesta opinnäytteestä.

Henkilökohtainen psykoanalyysi (vähintään 4 kertaa/viikko) tapahtuu Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen kouluttajapsykoanalyytikonluona (poikkeustapauksessa yhdistyksen vanhemman jäsenen antamana). Psykoanalyysin kokonaistuntimäärä on vähintään 500 tuntia. Koulutuksen taustatietojen perusteella annettavassa pisteytyksessä hakemuksen jättöpäivästä vähintään vuotta aikaisemmin alkanutta henkilökohtaista psykoanalyysia SPY:n kouluttajalla pidetään painotettuna valintaperusteena.

Koulutuksen aikana tutustutaan monipuolisesti psykoanalyyttiseen kirjallisuuteen. Alussa tutustutaan psykoanalyysin peruskäsitteisiin, historiaan ja Sigmund Freudin ajatteluun. Koulutuksen edetessä tutustutaan laajasti uudempaan psykoanalyyttiseen (mm. Klein, Bion, Winnicott, Sandler, Ogden) kirjallisuuteen. Koulutuksen aikana kokoonnutaan seminaaripäivään kerran viikossa perjantaisin. Psykoanalyyttiseen teoriaan perehdytään eri opettajien johdolla keskustelemalla etukäteen luetusta kirjallisuudesta. Tapaus- ja työnohjausseminaarissa tutustutaan kliinisen aineiston käsittelemiseen eri menetelmin.

Seminaarikokonaisuudet:

Teoriaseminaari, Menetelmäseminaari, Tapaus- ja työnohjausseminaari, Uniseminaari, Kliinisten erityiskysymysten ja pedagogisten taitojen seminaari, Kehityspsykologian seminaari, Lapsipsykoanalyysiseminaari, Nuorisopsykoanalyysiseminaari, Tutkimustaidot- ja tutkielmaseminaari. Lisäksi vapaavalintaisiaseminaareja.

Koulutukseen kuuluu kaksi tai kolme koulutushoitoa, joiden tiiviys on neljä kertaa viikossa. Koulutushoitoihin (2-3) vaadittava työnohjaustuntimäärä on 220 tuntia. Koulutushoitojen tulee olla SPY:n kouluttajapsykoanalyytikkojen työnohjaamia.

Psykoanalyytikkokoulutus antaa vahvan pohjan sekä psykoanalyytikkona että psykoterapian opettajana toimimiselle. Psykoanalyytikot ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran hyväksymiä ja rekisteröimiä psykoterapeutteja.

Koulutusinstituutti

Koulutusinstituutti on Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen koulutuselin. Se vastaa International Psychoanalytical Associationin (IPA) vaatimusten mukaisesta, Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen jäsenyyteen johtavasta ja psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöön oikeuttavasta psykoanalyytikko- ja kouluttajapsykoterapeutin koulutuksesta yhteistyössä yliopiston kanssa.

Koulutusinstituutti vastaa koulutusvaatimuksista ja opetusohjelmasta. Koulutusinstituutin toimeenpaneva elin on koulutustoimikunta, joka suunnittelee ja toteuttaa psykoanalyytikko- ja kouluttajapsykoterapeutin koulutusohjelman ja jolta saa tietoja alkavista koulutuksista.