Hakeutuminen psykoanalyysiin

Kun päätös analyysiin hakeutumisesta on tehty, tehtävä on löytää itselle sopiva psykoanalyytikko. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että psykoanalyytikon ja potilaan yhteistyösuhde on toimiva. Ennen psykoanalyysin aloittamista mahdollista psykoanalyytikkoa käydään tapaamassa ns. haastattelu- tai arviokäynnillä yleensä 2-4 kertaa. Näiden tapaamisten tarkoituksena on arvioida molemmin puolin pitkäjänteisemmän yhteistyön edellytyksiä.

Hoitoon hakeutuvan kannattaa haastattelukäynneillä mahdollisimman vapaasti arvioida sitä, tuntuisiko tämän henkilön kanssa mahdolliselta työskennellä pitkäjänteisemmin vaikeampienkin asioiden ja tunteiden kanssa. On myös aivan mahdollista tavata useampia psykoanalyytikoita ennen valinnan tekemistä. Vastaavasti psykoanalyytikon tehtävänä haastattelukäynneillä on arvioida, onko hänellä edellytyksiä auttaa juuri kyseisen henkilön ongelmissa.

Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen jäsenluettelosta käy ilmi, missä kukin analyytikko ottaa potilaita vastaan, samoin kuin se kenellä on mahdollisuus ottaa uusia potilaita analyysiin tai terapiaan. Läheskään kaikilla paikkakunnilla ei ole psykoanalyytikoita.

Vanhemmat, jotka ovat huolestuneita pienen tai isomman lapsensa tai nuorensa psyykkisessä kehityksessä esiintyvistä vaikeuksista tai oireista, voivat ottaa yhteyttä myös lapsi- ja nuorisopsykoanalyytikkoon hoidon tarpeen arvion selvittämiseksi. Jäsenluetteloon heidät on merkitty L-kirjaimella.

Kun sopiva psykoanalyytikko on löytynyt, sovitaan tämän kanssa hoidon puitteista eli esim. tapaamisten tiheydestä, tapaamisajoista ja käyntimaksusta.

Psykoanalyytikoiden yhteystiedot ja vapaat ajat 

Om du är intresserad av att iaktta ditt eget psyke och känner att du vill förstå dig själv och ditt liv på nya sätt, då kan psykoanalys vara något för dig. I en psykoanalys iakttar man sig själv tillsammans med en annan person, och försöker utvidga sin medvetna sfär. Ett beslut att börja en psykoanalys är betydelsefullt och genomgripande – redan därför att det sannolikt kommer att innebära flera års märkbara insatser både tidsmässigt och ekonomiskt.

När du beslutit dig för att söka psykoanalys måste du först hitta en lämplig psykoanalytiker. Det kan ibland kräva tid, beslutsamhet och tålamod. I Finlands Psykoanalytiska Förenings medlemsförteckning framgår var varje analytiker har sin mottagning, samt vem som kan ta emot nya patienter i psykoanalys eller i psykoterapi. På många orter finns det ingen verksam psykoanalytiker.

Föräldrar som oroar sig över svårigheter eller symptom i sina barns eller ungdomars psykiska utveckling kan kontakta en barn- och ungdomspsykoanalytiker för att få en bedömning av barnets/den ungas behov av vård. I medlemsförteckningen är de här psykoanalytikerna betecknade med bokstaven L.

När man söker psykoanalys kommer man överens med en analytiker om en första intervju. Vid intervjun berättar man om sig själv, sin levnadssituation och sin bakgrund. Analytikern å sin sida berättar om psykoanalys och om sitt sätt att arbeta. I intervjun reder man ut om det finns förutsättningar att börja en psykoanalys och om båda parter är beredda att börja arbeta tillsammans. Det vanliga är att man har mer än en intervju. Det kan hända att man vill gå på intervju hos fler än en analytiker för att bli övertygad om att man hittat sin egen analytiker. När så skett görs en överenskommelse enligt vilken båda parter förbinder sig till att arbeta tillsammmans.

Psykoanalytikernas kontaktuppgifter och lediga tider