Psykoanalyysiin hakeutuminen

Finnish
Swedish

Kun päätös analyysiin hakeutumisesta on tehty, seuraavaksi tulisi löytää itselle sopiva psykoanalyytikko. Psykoanalyysin tuloksellisuuden kannalta on tärkeää, että psykoanalyytikon ja potilaan yhteistyösuhde on toimiva. Ennen hoidon aloittamista potilas yleensä tapaa psykoanalyytikon 2-4 kertaa haastattelu ja -arviointikäynneillä. Tapaamisten ideana on arvioida molemmin puolin pitkäjänteisen yhteistyön edellytyksiä.

Haastattelukäynneillä on hyvä, että hoitoon hakeutuva puhuu mahdollisimman vapaasti siitä, tuntuuko juuri tämän psykoanalyytikon kanssa mahdolliselta työskennellä pitkäjänteisesti vaikeampienkin kokemusten ja tunteiden kanssa. Toisinaan voi olla hyvä tavata useampia psykoanalyytikoita ennen valinnan tekemistä. Psykoanalyytikon tehtävä on vastaavasti arvioida, onko hänellä edellytyksiä auttaa juuri kyseistä henkilöä tämän ongelmissa.

Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen jäsenluettelosta käy ilmi, missä kukin psykoanalyytikko ottaa potilaita vastaan, kuten myös se, kenellä on mahdollisuus ottaa uusia potilaita psykoanalyysiin tai psykoanalyyttiseen psykoterapiaan. Kaikilla paikkakunnilla ei ole psykoanalyytikoita.

Vanhemmat, jotka ovat huolestuneita lapsensa tai nuorensa psyykkisessä kehityksessä esiintyvistä vaikeuksista tai oireista, voivat ottaa yhteyttä lapsi- ja nuorisopsykoanalyytikkoon hoidon tarpeen arvioimiseksi. Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen jäsenluetteloon heidät on merkitty L-kirjaimella.

Kun sopiva psykoanalyytikko on löytynyt, sovitaan hoidon puitteista eli mm. tapaamisten tiheydestä, tapaamisajoista ja käyntimaksusta.

Psykoanalyytikoiden yhteystiedot ja vapaat ajat