Psykoanalyyttinen työnohjaus

Finnish
Swedish

Kaikki yhdistyksemme jäsenet, psykoanalyytikot, ovat koulutuksessa pätevöityneet myös toimimaan työnohjaajina ja psykoterapiakouluttajina.

Psykoanalyytikot antavat työnohjausta psykoterapiatyöhön psykoterapeuteille sekä koulutuksen aikana että yleensä psykoterapiatyöskentelyyn. Psykiatrit ja psykologit voivat saada työnohjausta kliiniseen työhön. Työnohjaukseen voi hakeutua, vaikka ei tekisi psykoterapiatyötä.

Viime aikoina myös lääkärit, opettajat ja lastentarhanopettajat ovat hakeneet työnohjausta omaan työhönsä. Työnohjauksen on todettu auttavan työssä jaksamisessa ja työnohjauksessa on mahdollista käsitellä myös potilas- ja oppilassuhteita.

Työyhteisöjen työnohjaus on tavallinen käytäntö psykiatrisissa hoitoyhteisöissä. Työnohjauksen tarve on tunnistettu myös hoiva- ja hoitotyöyhteisöissä. Työnohjausta on mahdollista saada myös hallinnollisiin ja muihin organisaatioihin.

Psykoanalyytikoiden yhteystiedot ja vapaat ajat