Profii­li­tie­tojen muut­ta­minen

Profii­li­tie­to­jansa voi muuttaa oman profiilin muokkaa kohdasta.

Näky­vyys- kentän valin­nalla “Haluan/En halua” voi vaikuttaa oman profiilin näky­vyy­teen yhteys­tiedot ja vapaat-ajat sivulla.

Alla listaus kentistä, jotka näkyvät julki­sella listauk­sella kun kentän asetus on:
Kenttä on nähtä­vissä: Jokainen

 • Etunimi
 • Suku­nimi
 • E-mail
 • Puhelin (koti)
 • Puhelin (työ)
 • Vastaan­otto
 • Vanhjäs
 • Nuorjäs
 • Kandi­daatti
 • Posti­nu­mero
 • Puhe­lin­aika
 • Lapsia­na­lyy­tikko
 • Koulut­taja
 • Kieli
 • Arvo
 • Vapaat ajat