Ilmoit­tau­tu­minen — kesä­koulu 2019 opis­ke­lijat

Tapah­tuma: Psykoa­na­lyyt­tinen Kesä­koulu 8.–10.8.2019 / perus­tut­kinto-opis­ke­lijat
  1. (vaadi­taan)
  2. (vaadi­taan)
  3. (sähkö­pos­tio­soite vaadi­taan)
  4. (vaadi­taan)
  5. Oletko psyko­te­ra­peutti tai psyko­te­ra­pia­kou­lu­tuk­sessa?
  6. Oletko perus­tut­kintoa suorit­tava opis­ke­lija?
  7. (vaadi­taan)