Yhdistys

Suomen Psykoanalyyttinen Yhdistys ry on psykoanalyytikoiden jäsen- ja koulutusyhteisö. Se on perustettu vuonna 1967. Sen jäsenet ovat pääosin lääkäreitä ja psykologeja, jotka ovat suorittaneet psykoanalyytikkokoulutuksen. Suomen Psykoanalyyttinen Yhdistys on kansainvälisen psykoanalyyttisen yhdistyksen, International Psychoanalytical Associationin (IPA) jäsenyhdistys. Kaikki psykoanalyytikot ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran hyväksymiä ja rekisteröimiä psykoterapeutteja sekä psykoterapeuttikouluttajia.

Suomen Psykoanalyyttiseen Yhdistykseen kuuluu (vuonna 2022) 173 jäsentä, joista suurin osa toimii Uudellamaalla. Psykoanalyytikkoja toimii myös mm. Turussa, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Lahdessa, Seinäjoella, Joensuussa, Kokkolassa ja Porvoossa. Yhdistyksen jäsenet toimivat sekä psykoanalyytikkoina että psykoterapeutteina ja antavat potilastyön työnohjausta niin julkisella sektorilla kuin yksityiselläkin mm. psykoterapeuteille. Lisäksi monet jäsenet tekevät tieteellistä tutkimusta, opettavat, luennoivat ja toimivat psykoterapeuttisten koulutusyhteisöjen kouluttajina ympäri Suomea.

Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen hallitus

Puheenjohtaja

Eija Repo

Varapuheenjohtaja

Anneli Larmo

Sihteeri

Sari Sundvall-Piha
email: finland@psykoanalyysi.com

Tieteellinen sihteeri

Ilpo Lahti

Rahastonhoitaja

Marko Lehtinen

Jäsen

Ulla Koskenranta-Aalto

Tiedotussihteeri

Maria-Liisa Hannula

Lehtisihteeri (lehtitilaukset)

Maikki Toskala

sihteeri@psykoanalyysi.com

Tiedotustoimikunta

Tiedotustoimikunta pyrkii luomaan ja ylläpitämään kanssakäymistä ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä lisäämään psykoanalyysin tunnettavuutta.

Tiedotustoimikunnan jäsenet:

Joachim von Weissenberg

Teemu Rissanen

Pauliina Stjernvall

Maria-Liisa Hannula

Raimo Niemistö

Eettinen toimikunta

Eettinen toimikunta huolehtii eettisiin seikkoihin liittyvien asioiden kehittämisestä ja seurannasta yhdistyksessä. Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen jäsenen hoidossa oleva potilas, hänen omaisensa tai ystävänsä voivat kääntyä toimikunnan jäsenen tai toimikuntaan kuuluvan potilasyhdyshenkilön puoleen epäillessään omaa tai toisen henkilön psykoanalyytikkoa eeettisestä tai epäammatillisesta menettelystä.

Eettisen toimikunnan jäsenet:

Puheenjohtaja
Eila Laukkanen

Varapuheenjohtaja
Tuomas Valsta

Sihteeri
Seija Ollikainen

Potilasyhteyshenkilö
Petri Arvilommi

Kollegayhdyshenkilö
Liisa Pihlaja

Muiden jäsenten yhteystiedot löytyvät Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen jäsenluettelosta.

Eettinen neuvosto

Eettinen neuvosto käsittelee kaikki sille, eettiselle toimikunnalle tai hallitukselle osoitetut jäsenten tai yhdistyksen toimielinten ammatilliseen ja kollegiaaliseen toimintaan kohdistetut valitukset.

Eettisen neuvoston jäsenet:

Leena Klockars
Sirpa Helenius
Jukka Ryyppö
Monica Eggert
Ulla Ollila

Muiden jäsenten yhteystiedot löytyvät Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen jäsenluettelosta.

Kriisityöryhmä

Suomen Psykoanalyyttisessa Yhdistyksessä toimii kriisityöryhmä, johon potilaat ja potilaita hoitavat henkilöt voivat ottaa yhteyttä, jos potilaan hoito keskeytyy yhtäkkiä esim. analyytikon sairastuttua. Työryhmä pyrkii tällöin tarvittaessa auttamaan hoidon järjestelyissä.

Kriisityöryhmän jäsenet:

Anita Ekholm, Helsinki p. 050 511 4409
Anneli Heikkinen, Kuopio, p. 040 588 7810
Merja Kaleva, Oulu, p. 040 706 4948
Marjo Kotimäki, Jyväskylä, p. 040 7432298
Eija Salmi, Tampere, p. 03 212 7997

Koulutusinstituutti

Puheenjohtaja

Raimo Raappana

Varapuheenjohtaja

Seppo Seppänen

Sihteeri

Päivi Peltola

email: pvpeltola(-at-)gmail.com

Koulutustoimikunta

Puheenjohtaja

Raimo Raappana

Varapuheenjohtaja

Seppo Seppänen

Jäsenet:

Elisabeth Haapatalo

Maria Häkkinen

Liisa Pihlaja

Anne Tuohimaa

Päivi Peltola, sihteeri

Jäsentoimikunta

Anne Tuohimaa, puheenjohtaja

Leena Björklund

Désirée Schalin-Sommardal

Mervi Teinonen

[:se]

Finland Psykoanalytiska Förening rf är psykoanalytikernas medlems- och utbildningssamfund. Medlemmarna är läkare och psykologer som är utbildade till psykoanalytiker. Finlands Psykoanalytiska Förening är medlem i det internationella psykoanalytiska förbundet, International Psychoanalytical Association (IPA). Psykoanalytikerna är godkända av och registrerade som psykoterapeuter på krävande specialnivå samt övervakas av VALVIRA (förr TEO). Föreningen har 208 medlemmar varav de flesta är verksamma i huvudstadsregionen. Verksamma psykoanalytiker finns det bl.a i Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Kuopio, Jyväskylä, Lahtis, Seinäjoki, Joensuu och Borgå. Föreningens medlemmar arbetar både som psykoanalytiker och som psykoterapeuter samt ger handledning i psykiskt patientarbete. Dessutom ägnar sig många medlemmar åt vetenskaplig forskning, de undervisar, föreläser och fungerar som utbildare för psykoterapeuter inom ramen för psykoanalytiskt inriktade psykoterapeut-utbildningar.

FINLANDS PSYKOANALYTISKA FÖRENINGS STYRELSE

Ordförande
Eija Repo

Vice ordförande

Anneli larmo

Sekreterare
Sari Sundvall-Piha
email: finland@psykoanalyysi.com

Vetenskaplig sekreterare
Ilpo Lahti

Skattmästare
Marko Lehtinen

Medlem

Ulla Koskenranta-Aalto

Tidnings Sekreterare
Maikki Toskala  sihteeri@psykoanalyysi.com

Informationssekreterare 
Ulla Koskenranta-Aalto

Adress: Mechelingatan 2B 31, 00100 Helsingfors

Medlemmarnas kontaktuppgifter, se medlemsförteckningen.

INFORMATIONSKOMMITTÉ

Informationskommitténs uppgift är att skapa och upprätthålla kontakter med det omgivande samhället samt öka sprida kunskap om psykoanalys.

Informationskommitténs medlemmar:

Milla Tamminen  t. 050 520 6354

Johan von Weissenberg

Pauliina Stjernvall

ETISKA KOMMITTÉN

Etiska kommitténs medlemmar

Ordförande
Eila Laukkanen

Viceordförande
Tuomas Valsta

Sekreterare
Seija Ollikainen

Patient kontaktperson
Petri Arvilommi

Kollegial kontaktperson
Liisa Pihlaja

En patient som går i psykoanalys eller i psykoterapi hos någon av Finlands Psykoanalytiska Förenings medlemmar, hans anhöriga eller vänner, kan om någon av dem misstänker att patientens analytiker förfarit oetiskt eller oprofessionell, vända sig till en medlem i kommittén eller till patient kontakt-personen.

Övriga medlemmars kontaktuppgifter finns i medlemsförteckningen

ETISKA RÅDET

Det etiska rådet behandlar de klagomål som adresserats till rådet, till den etiska kommittén eller till styrelsen och som gäller en medlems eller något av föreningens organs yrkesmässiga eller kollegiala verksamhet.

Etiska rådets medlemmar:

Leena Klockars
Sirpa Helenius
Jukka Ryyppö
Monica Eggert
Ulla Ollila

Övriga medlemmars kontaktuppgifter finns i medlemsförteckningen

KRIS ARBETSGRUPP

Inom Finlands Psykoanalytiska Förening finns en krisarbetsgrupp som patienter, deras anhöriga, vänner eller vårdpersonal kan kontakta om terapin plötsligt avbryts, t.ex för att analytikern Insjuknat. Arbetsgruppen försöker då, vid behov, ge hjälp att hitta alternativa arrangemang.

Krisarbetsgruppens medlemmar:

Anita Ekholm, Helsingfors, Tel. 050 511 4409

Anneli Heikkinen, Kuopio, Tel. 040 588 7810
Merja Kaleva, Uleåboorg, Tel. 040 706 4948
Marjo Kotimäki, Jyväskylä, Tel. 040 7432298
Eija Salmi, Tammerfors, Tel 03 212 7997

Övriga medlemmars kontaktuppgifter finns i Finlands Psykoanalytiska Förenings medlemsförteckning[:]