Talvi­päivät 2023


Semi­naarin hinta on 240 e jäse­niltä ja 180 e kandi­daa­teilta. Illal­lisen hinta on 90 e – menun vaih­toeh­toina liha/kala/kasvis (erikois­ruo­ka­va­lioista pyyde­tään ilmoit­ta­maan erik­seen tieteel­li­selle sihtee­rille). Ilmoit­tau­tu­minen sähköi­sesti oheisen linkin kautta
viimeis­tään 31.12..2022 , sen jälkeen lähe­te­tään lasku auto­maat­ti­sesti s-postissa eikä ilmoit­tau­tu­mista voi enää peruuttaa. Mahdol­lisen majoi­tuksen Hotel Ranta­puis­tossa jokainen hoitaa itse – liit­teenä ovat hotellin majoi­tus­tiedot alen­nus­koo­dei­neen.
Lisä­tie­toja semi­naa­rista antaa tieteel­linen sihteeri Ilpo Lahti (ilpo.lahti@fimnet.fi tai puh 040 5563273).

Ohjelma alla pdf muodossa:

Talvipäivät-28.–29.1.2023