Siri Hust­vedt Helsin­gissä 24.9.2014


Amerik­ka­lainen kirjai­lija, kirjal­li­suus­tie­teen profes­sori Siri Hust­vedt kertoo ajatuk­sis­taan psykoa­na­lyy­siin liit­tyen SPY:n teke­mässä haas­tat­te­lussa.

Tykkää meistä Face­boo­kissa