Psykoa­na­lyyt­tinen kesä­koulu 2015 — video­tal­len­teet


Psykoa­na­lyyt­tinen kesä­koulu järjes­tet­tiin 6.–8.8.2015 Helsingin Kruu­nun­haassa Tieteiden talolla. Seuraavat esitykset ovat nähtä­vissä tapah­tuma-aikaan tallen­net­tuina verk­ko­lä­he­tyk­sinä tällä sivulla.

Ohjelma ja tallen­netut esitykset

Torstai 6.8.2015

klo 10–11.30 
Psykoa­na­lyysin olemuk­sesta
Anne Tuohimaa
klo 12–13.30
Trauman kuvaus musii­kissa
Susanna Väli­mäki

Perjantai 7.8.2015

klo 10–11.30
Psykoa­na­lyyt­tisen hoidon ominais­piir­teistä
Anneli Larmo
klo 12–13.30
Netti, some ja terapia. Onko ruumiil­linen läsnäolo psyko­te­ra­peut­tisen ilma­piirin synty­misen edel­lytys?
Seppo Seppänen
klo 14.30–16.00
Ilmas­to­pelot ja ahdis­tava tule­vai­suus
Johannes Lehtonen

Lauantai 8.8.2015

klo 12–13.30
Kauneus ja nyky­taide — psykoa­na­lyyt­tisia miet­teitä
Jussi Kotka­virta