Kysy psykoa­na­lyy­ti­kolta

Tämä on Suomen psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen vuoro­vai­kut­teinen palsta, jossa sinulla on mahdol­li­suus esittää psykoa­na­lyysia koskevia kysy­myksiä asian­tun­ti­joil­lemme. Kysy­mykset voivat koskea psykoa­na­lyyt­tistä teoriaa tai hoito­pro­sessia. Pyrimme vastaa­maan kaik­kiin kysy­myk­siin. Jos näyttää tarkoi­tuk­sen­mu­kai­selta ja saamme kysy­jältä luvan, julkai­semme kysy­myksen sekä vastauksen tällä pals­talla. Kysy­myk­siin vastaavat seuraavat psykoa­na­lyy­tikot

Pekka Impiö
Carita Nylund-Kalli

Kirjoita uusi kysymys:

  Nimi (pakol­linen, ei julkaista)

  Sähkö­pos­tio­soite (pakol­linen, ei julkaista)

  Kysymys

  Kysy­myk­seni voi julkaista anonyy­misti tällä sivullaKysy­mys­täni ei saa julkaista

  captcha
  Kirjoita alle kuvassa näkyvät merkit (kirjain­koko on merkit­sevä)