Koulu­tus­päivä 22.5.21 etänä:Sukupuolisuuden ja seksu­aa­li­suuden moni­nai­suus


EFPP SUOMEN KANSALLINEN VERKOSTO ry
ja SUOMEN PSYKOANALYYTTINEN YHDISTYS
järjes­tävät zoom-koulu­tus­päivän 22.5.2021
SUKUPUOLISUUDEN JA
SEKSUAALISUUDEN MONINAISUUS

Klo 8.45 — 9.00 Sisään­kir­jau­tu­minen
Klo 9.00 — 9.15 Terve­tu­liais­sanat Eija Repo ja Kirsi Huttula
Klo 9.15 — 10.45 Suku­puo­li­suuden ja seksu­aa­li­suuden moni­nai­suus Teemu Kärnä, LL, Psykiat­rian erikois­lää­käri, Klii­ninen Sekso­logi, Suomen Psykiat­riyh­dis­tyksen HLBTIQA-jaoksen puheen­joh­taja.
Klo 11.00 — 12.00 Kun cis* ja trans* kohtaavat
- Hannu Säävälä, Psykiat­rian erikois­lää­käri, Psykoa­na­lyy­tikko
Klo 12.00 — 12.30 Lounas­tauko
Klo 12.30 — 13.30 Psyko­te­ra­peut­tien hämmennys hbltq-ihmisten kanssa
- allians­si­kat­kok­sista avoi­meen dialo­giin
- Katja Kurri, PsT, Inte­gra­tii­visen psyko­te­ra­pian koulut­ta­jap­sy­ko­te­ra­peutti
Klo 13.30 — 14.00 Keskus­telu
Osal­lis­tu­mis­maksu: 100,00 €
Ilmoit­tau­tu­minen: 15.5.2021 mennessä linkissä http://www.efpp-finland.org/test/booking/booking.php
Mikäli ilmoit­tau­tu­minen ei onnistu linkin kautta, ilmoit­taudu s-postiin koulutus@efpp-finland.org
Ilmoita seuraavat tiedot: Nimi/Sähköposti/Jäsenyhdistys/MAKSAJA mikäli osal­lis­tu­mis­maksun maksaja on eri kuin osal­lis­tuja. Vies­ti­kent­tään Koulu­tus­päivä 22.5.2021.
Ilmoit­tau­tu­minen edel­lyttää myös osal­lis­tu­mis­maksun maksa­mista 17.5.2021 mennessä EFPP Suomen kansal­linen verkosto ry:n tilille FI37 1014 3000 2084 50.
Lähe­tämme zoom-linkin ilmoit­tau­tu­neille.
Peruu­tusehdot: Mikäli ilmoit­tau­tuja peruu osal­lis­tu­mi­sensa 15.5. jälkeen, veloi­te­taan 50 % osal­lis­tu­mis­mak­susta toimisto- ja järjes­te­ly­ku­luina. Mikäli osal­lis­tuja ei ilmoita peruu­tuk­sesta lain­kaan, veloi­te­taan koko osal­lis­tu­mis­maksu.