Kategoria: Tapah­tumat


AIKA: LAUANTAI 12.06.2021 KLO 8.30- 16.15 LUENNOITSIJAT: RICCARDO LOMBARDI, ELINA REENKOLA, SIRPA KÄHKÖNEN JALAURA LINDSTEDT JÄRJESTÄJÄT: HPY, SPY IPA/COWAP OHJELMA JA TARKEMMAT TIEDOT LIITTEESSÄ EFPP SUOMI TIEDOTUS


EFPP SUOMEN KANSALLINEN VERKOSTO ryja SUOMEN PSYKOANALYYTTINEN YHDISTYSjärjes­tävät zoom-koulu­­tus­­päivän 22.5.2021SUKUPUOLISUUDEN JASEKSUAALISUUDEN MONINAISUUS Klo 8.45 — 9.00 Sisään­kir­jau­tu­minenKlo 9.00 — 9.15 Terve­tu­liais­sanat Eija Repo ja Kirsi Huttu­laKlo 9.15 — 10.45 Suku­puo­li­suuden ja seksu­aa­li­suuden moni­nai­suus Teemu Kärnä, LL, Psykiat­rian erikois­lää­käri, Klii­ninen Sekso­logi, Read more…


Suomen psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen jäsenten talviwe­bi­naari lauan­taina 30.1.2021 Yhdessä etänä – psykoa­na­lyysia koronan aikaan Ohjelma: 10.00–10.15 Avaus­pu­heen­vuoro, yhdis­tyksen puheen­joh­taja Eija Repo Plenum-esitykset 10.15–11.45 Covid-19 sosi­aa­li­sena epide­miana profes­sori Jaana Hallamaa Jaana Hallamaa on Helsingin yliopiston sosi­aa­lie­tiikan profes­sori, Valta­kun­nal­lisen sosi­aali- ja tervey­salan eettisen Read more…


  Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen järjes­tämä perin­teinenkoulu­tus­päivä Psykoa­na­lyyt­tinen Forum tarjoaa mahdol­li­suudentutustua psykoa­na­lyyt­ti­seen ajat­te­luun ja hoitoon. Forumjärjes­te­tään tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sesti webi­naa­rina. Teema­naon Psykoa­na­lyysi ja seksu­aa­li­suuden ja suku­puo­li­suudenmoni­muo­toi­suus. Psykoa­na­lyyt­tinen Forum on ensi­si­jai­sestisuun­nattu psykoa­na­lyy­sista kiin­nos­tu­neille opis­ke­li­joille ja nuorilleklii­ni­koille. Webi­naari järjes­te­tään lauan­taina 7.11.20 klo 10 Read more…


Kaape­li­teh­taan museot 7.2.2020 klo 18:30–23:00 Huip­pusuo­sittu Psykoa­na­lyysin yö tulee taas! Kaape­li­teh­taan museoissa jo kolmatta kertaa järjes­tet­tävä tapah­tuma tuo alita­juntaa akti­voivia ajatuksia talven keskelle. Psykoa­na­lyyt­tista teoriaa ja hoito­me­ne­telmää on kehi­tetty tois­ta­sataa vuotta, ja sillä on ollut keskeinen merkitys myös länsi­mai­sessa kult­tuu­rie­lä­mässä. Read more…


Caught in Trauma. 2 Days, 3 Films   In this workshop presented by the Vienna Psyc­hoa­na­lytic Academy we will examine expe­riences of being caught in indi­vi­dual and/ or collec­tive trauma. Diffe­rent ways of dealing with trauma will become appa­rent in Read more…


Syys­­so­­naatti-ooppera 15.11.2019  klo 18–18.45 Almin­sa­lissa — vapaa pääsy Millä tavoin äidin ja tyttären välistä suhdetta voidaan kuvailla psykoa­na­lyysin näkö­kul­masta? Yhteis­työssä Suomen psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen kanssa järjes­tämme Almin­salin lämpiössä perjan­taina 15.11. klo 18.00 maksut­toman luennon aiheesta. Tilai­suu­dessa psykoa­na­lyy­tikko Jorma Myllär­niemen pitää alus­tuksen Ingmar Read more…


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys järjestää PSYKOANALYYTTISEN FORUMIN Lauan­taina 27.10.2018 klo 9.15–16 Helsingin Kruu­nun­haassa Tieteiden talolla, Kirk­ko­katu 6, sali 505 Psykoa­na­lyyt­tinen Forum tarjoaa mahdol­li­suuden tutustua psykoa­na­lyyt­ti­seen ajat­te­luun ja psykoa­na­lyy­siin hoito­muo­tona. Aluksi pohdi­taan psykoa­na­lyysin ominais­piir­teitä ja asemaa Suomessa tänään. Sen jälkeen pureu­du­taan inhi­mil­li­seen Read more…


Tapah­tuman mate­ri­aali ja videoe­si­tykset Jaak­kola Leena: Psykoa­na­lyysi ja psyko­te­rapia — yhtä­läi­syydet ja erot Lahtinen Aino-Maija: Psykoa­na­lyysi ja kirjal­li­suus Larmo Anneli: OPD-2 Taipale Joona: Itse­sää­tely, objekti ja tois­ta­minen: Addik­tion dyna­miikkaa Stream-luennot Elisa­beth Haapa­talo: Lapsip­sy­koa­na­lyysin perus­ky­sy­myk­sistä Trans­fe­rens­si­suh­teesta ja suhteesta psykoa­na­lyy­tik­koon uutena kehi­ty­sob­jek­tina Read more…