Category: Artiklar och Evene­mang

(suomi)

Artik­kelit ja Tapah­tumat


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys järjestää jälleen suositun Forum- koulu­tus­päivän PSYKOANALYYSI JA LUOVUUSla 13.11.21 klo 9:30–16:00 Psykoa­na­lyyt­tinen Forum on suun­nattu erityi­sesti psykoa­na­lyy­sistä kiin­nos­tu­neille opis­ke­li­joille ja nuorille klii­ni­koille. Kaikki luen­noit­sijat ovat Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen koulut-tamia psykoa­na­lyy­ti­koita tai psykoa­na­lyy­tik­ko­kan­di­daat­teja. Ohjelma 9:30 Ilmoit­tau­tu­minen 9:55 Aloi­tus­sanat Read more…


Seksu­aa­lisen suun­tau­tu­misen ja suku­puolen moni­nai­suuden kohtaa­minen psyko­te­ra­piassa ja siihen liit­tyväpsyko­te­ra­peutin vastuu 25.9.2021 klo 12–15, Sire­nius juhla­sali, Kalliolan Setle­mentti ry, Sturen­katu 11, Helsinki. (Päivitys 6.9.2021) Semi­naari järjes­te­tään etänä (zoom). Paikalla tilai­suu­dessa ovat vain puhujat ja kutsu­vie­raat. Näin mahdol­li­simman moni pääsee osal­lis­tu­maan. Read more…


https://www.hbl.fi/artikel/ge-unga-tid-hitta-sin-identitet/ HBL, Insän­dare 22.6.2021 Många av oss hade glädjen att träffa ungdomar vid årets student­kalas. Vid ennär­mare diskus­sion fram­kommer det dock för mig och kanske för många andra hurpres­sade dagens ungdomar är. De höga pres­ta­tions­kraven har säkert flera orsaker,till exempel Read more…


AIKA: LAUANTAI 12.06.2021 KLO 8.30- 16.15 LUENNOITSIJAT: RICCARDO LOMBARDI, ELINA REENKOLA, SIRPA KÄHKÖNEN JALAURA LINDSTEDT JÄRJESTÄJÄT: HPY, SPY IPA/COWAP OHJELMA JA TARKEMMAT TIEDOT LIITTEESSÄ EFPP SUOMI TIEDOTUS


EFPP SUOMEN KANSALLINEN VERKOSTO ryja SUOMEN PSYKOANALYYTTINEN YHDISTYSjärjes­tävät zoom-koulu­­tus­­päivän 22.5.2021SUKUPUOLISUUDEN JASEKSUAALISUUDEN MONINAISUUS Klo 8.45 — 9.00 Sisään­kir­jau­tu­minenKlo 9.00 — 9.15 Terve­tu­liais­sanat Eija Repo ja Kirsi Huttu­laKlo 9.15 — 10.45 Suku­puo­li­suuden ja seksu­aa­li­suuden moni­nai­suus Teemu Kärnä, LL, Psykiat­rian erikois­lää­käri, Klii­ninen Sekso­logi, Read more…


Suomen psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen jäsenten talviwe­bi­naari lauan­taina 30.1.2021 Yhdessä etänä – psykoa­na­lyysia koronan aikaan Ohjelma: 10.00–10.15 Avaus­pu­heen­vuoro, yhdis­tyksen puheen­joh­taja Eija Repo Plenum-esitykset 10.15–11.45 Covid-19 sosi­aa­li­sena epide­miana profes­sori Jaana Hallamaa Jaana Hallamaa on Helsingin yliopiston sosi­aa­lie­tiikan profes­sori, Valta­kun­nal­lisen sosi­aali- ja tervey­salan eettisen Read more…


  Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen järjes­tämä perin­teinenkoulu­tus­päivä Psykoa­na­lyyt­tinen Forum tarjoaa mahdol­li­suudentutustua psykoa­na­lyyt­ti­seen ajat­te­luun ja hoitoon. Forumjärjes­te­tään tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sesti webi­naa­rina. Teema­naon Psykoa­na­lyysi ja seksu­aa­li­suuden ja suku­puo­li­suudenmoni­muo­toi­suus. Psykoa­na­lyyt­tinen Forum on ensi­si­jai­sestisuun­nattu psykoa­na­lyy­sista kiin­nos­tu­neille opis­ke­li­joille ja nuorilleklii­ni­koille. Webi­naari järjes­te­tään lauan­taina 7.11.20 klo 10 Read more…


Text Fredrik Häggman: Publicerad i HBL sö 22.3.2020 Den senaste månaden har börsen betett sig som om det inte finns någon morgondag. Men samma paniks­täm­ning har infunnit sig under tidi­gare kriser, säger psyko­logen Joachim von Weis­sen­berg som specia­li­serat sig på Read more…


PSYKISK OHÄLSA Det offent­liga stödet till både korta och långa tera­pier behöver utvecklas Arti­keln är publicerad i Hufvuds­tadsbladet 27.2.2019 Det har visat sig att en tera­pi­timme erbjuden av den offent­liga sektorn är mång­fal­digt dyrare än mots­va­rande timme erbjuden av en Read more…