Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys järjestää jälleen suositun Forum- koulu­tus­päivän PSYKOANALYYSI JA LUOVUUSla 13.11.21 klo 9:30–16:00 Psykoa­na­lyyt­tinen Forum on suun­nattu erityi­sesti psykoa­na­lyy­sistä kiin­nos­tu­neille opis­ke­li­joille ja nuorille klii­ni­koille. Kaikki luen­noit­sijat ovat Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen koulut-tamia psykoa­na­lyy­ti­koita tai psykoa­na­lyy­tik­ko­kan­di­daat­teja. Ohjelma 9:30 Ilmoit­tau­tu­minen 9:55 Aloi­tus­sanat Read more…


Seksu­aa­lisen suun­tau­tu­misen ja suku­puolen moni­nai­suuden kohtaa­minen psyko­te­ra­piassa ja siihen liit­tyväpsyko­te­ra­peutin vastuu 25.9.2021 klo 12–15, Sire­nius juhla­sali, Kalliolan Setle­mentti ry, Sturen­katu 11, Helsinki. (Päivitys 6.9.2021) Semi­naari järjes­te­tään etänä (zoom). Paikalla tilai­suu­dessa ovat vain puhujat ja kutsu­vie­raat. Näin mahdol­li­simman moni pääsee osal­lis­tu­maan. Read more…


https://www.hbl.fi/artikel/ge-unga-tid-hitta-sin-identitet/ HBL, Insän­dare 22.6.2021 Många av oss hade glädjen att träffa ungdomar vid årets student­kalas. Vid ennär­mare diskus­sion fram­kommer det dock för mig och kanske för många andra hurpres­sade dagens ungdomar är. De höga pres­ta­tions­kraven har säkert flera orsaker,till exempel Read more…


AIKA: LAUANTAI 12.06.2021 KLO 8.30- 16.15 LUENNOITSIJAT: RICCARDO LOMBARDI, ELINA REENKOLA, SIRPA KÄHKÖNEN JALAURA LINDSTEDT JÄRJESTÄJÄT: HPY, SPY IPA/COWAP OHJELMA JA TARKEMMAT TIEDOT LIITTEESSÄ EFPP SUOMI TIEDOTUS


EFPP SUOMEN KANSALLINEN VERKOSTO ryja SUOMEN PSYKOANALYYTTINEN YHDISTYSjärjes­tävät zoom-koulu­­tus­­päivän 22.5.2021SUKUPUOLISUUDEN JASEKSUAALISUUDEN MONINAISUUS Klo 8.45 — 9.00 Sisään­kir­jau­tu­minenKlo 9.00 — 9.15 Terve­tu­liais­sanat Eija Repo ja Kirsi Huttu­laKlo 9.15 — 10.45 Suku­puo­li­suuden ja seksu­aa­li­suuden moni­nai­suus Teemu Kärnä, LL, Psykiat­rian erikois­lää­käri, Klii­ninen Sekso­logi, Read more…


Suomen psykoa­na­lyyt­tisen yhdis­tyksen jäsenten talviwe­bi­naari lauan­taina 30.1.2021 Yhdessä etänä – psykoa­na­lyysia koronan aikaan Ohjelma: 10.00–10.15 Avaus­pu­heen­vuoro, yhdis­tyksen puheen­joh­taja Eija Repo Plenum-esitykset 10.15–11.45 Covid-19 sosi­aa­li­sena epide­miana profes­sori Jaana Hallamaa Jaana Hallamaa on Helsingin yliopiston sosi­aa­lie­tiikan profes­sori, Valta­kun­nal­lisen sosi­aali- ja tervey­salan eettisen Read more…


Suomen Psykoa­na­lyyt­tinen Yhdistys järjestää yhteis­työssä Turun yliopiston lastenp­sy­kiat­rian oppiai­neen kanssa sään­nöl­li­sesti muutaman vuoden välein alkavan viisi­vuo­tisen psykoa­­na­­lyy­­tikko-psyko­­te­­ra­­peutin ja psyko­te­ra­peut­ti­kou­lut­tajan -koulu­tuksen. Koulutus koostuu omasta henki­lö­koh­tai­sesta psykoa­na­lyy­sista, koulu­tus­hoi­doista, semi­naa­rio­pe­tuk­sesta ja kirjal­li­sesta loppu­työstä. Henki­lö­koh­tainen psykoa­na­lyysi (vähin­tään 4 kertaa/viikko) tapahtuu Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen psykoa­na­lyy­tik­ko­kou­lut­tajan Read more…


  Suomen Psykoa­na­lyyt­tisen Yhdis­tyksen järjes­tämä perin­teinenkoulu­tus­päivä Psykoa­na­lyyt­tinen Forum tarjoaa mahdol­li­suudentutustua psykoa­na­lyyt­ti­seen ajat­te­luun ja hoitoon. Forumjärjes­te­tään tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sesti webi­naa­rina. Teema­naon Psykoa­na­lyysi ja seksu­aa­li­suuden ja suku­puo­li­suudenmoni­muo­toi­suus. Psykoa­na­lyyt­tinen Forum on ensi­si­jai­sestisuun­nattu psykoa­na­lyy­sista kiin­nos­tu­neille opis­ke­li­joille ja nuorilleklii­ni­koille. Webi­naari järjes­te­tään lauan­taina 7.11.20 klo 10 Read more…


Text Fredrik Häggman: Publicerad i HBL sö 22.3.2020 Den senaste månaden har börsen betett sig som om det inte finns någon morgondag. Men samma paniks­täm­ning har infunnit sig under tidi­gare kriser, säger psyko­logen Joachim von Weis­sen­berg som specia­li­serat sig på Read more…

Face­book Page Widget

Uutta sivus­tolla

Olemme avanneet sivuillemme erityisen kysy psykoanalyytikolta -palstan, jonka kautta voit esittää psykoa­na­lyysia koskevia kysy­myksiä asiantuntijoillemme.

Palstalle pääset helpoiten tämän linkin kautta


Haas­tat­te­lussa Marita Torsti-Hagman

Vapaiden ajatusten jäljillä

Mitä on psykoanalyysi? Mikä on Suomen Psykoanalyyttinen Yhdistys? Millainen on psykoanalyytikko-koulutus?

Vastauksia näihin kysymyksiin löytyy tältä Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen esittelyvideolta